17 priežasčių skaityti vaikams knygas

1. Knygos mums padeda lavinti kalbą ir žodyną. Jos moko mus išreikšti save ir suvokti, ką kiti žmonės sako ir rašo.

2. Knygos lavina mūsų mąstymą. Jos teikia mums naujų sąvokų ir naujų idėjų. Knygos praplečia mūsų supratimą.


3. Knygos žadina vaizduotę ir moko mus atrasti savo vidaus pasaulį.

4. Knygos suteikia žinių apie kitas šalis ir kitokį gyvenimo būdą; apie gamtą, technologijas, istoriją ir apie viską, kas vyksta šiame pasaulyje ir galėtų mus dominti.

5. Knygos ugdo mūsų emocijas ir gebėjimą įsijausti. Jos tobulina mūsų gebėjimą atsidurti kito žmogaus vietoje.

6. Knygos gali mums suteikti jėgų ir įkvėpimo. Jos gali mus linksminti ir jaudinti, priversti juoktis ar verkti. Knygos taip pat gali mus nuraminti.

7. Knygos gali kelti naujus mus dominančius klausimus ir skatinti apie juos mąstyti.

8. Knygos mus moko etikos: kas yra teisinga ar neteisinga, gera ar bloga.

9. Knygos gali paaiškinti tikrovę ir padeda suvokti, kaip  dalykai yra susiję.

10. Knygos gali parodyti, kad egzistuoja nebūtinai vienintelis atsakymas į klausimą, o daugelis dalykų gali būti matomi iš skirtingų pusių. Jos gali parodyti būdų, kaip spręsti problemas nenaudojant prievartos.

11. Knygos padeda suvokti save. Jos stiprina mūsų pasitikėjimą savimi, mes suprantame, kad ir kiti mąsto, patvirtina kad tai, kaip mes reaguojame į dalykus ir jaučiame, yra gerai.

12. Knygos padeda suprasti kitus. Kitų kultūrų ir laikmečių knygų skaitymas bei suvokimas, kad autorių mintys ir jausmai gali būti tokie patys kaip mūsų, ugdo toleranciją ir padeda kovoti su išankstiniais nusistatymais.

13. Knygos -  puiki draugija, praskaidrinanti vienatvę. Jas lengvai galima pasiimti ir skaityti bet kur. Knygas galima pasiskolinti iš bibliotekos, jų nereikia įjungti į maitinimo tinklą.

14. Knygos perteikia dalį mūsų kultūros paveldo. Jos suteikia bendras skaitymo patirtis ir bendrus atskaitos taškus.

15. Gera vaikų knyga gali būti skaitoma garsiai, kad ir jaunas ir vyresnis žmogus galėtų ja  mėgautis. Knygos gali būti  tarpininku tarp kartų.

16. Vaikų knygos yra mūsų pirmasis kontaktas su literatūra - bekraščiu pasauliu, besitęsiančiu visą gyvenimą. Todėl gyvybiškai svarbu, kad pirmasis kontaktas padėtų pamilti knygą, atskleistų gerąsias jos puses.

17. Vaikų knygos padeda turtinti šalies kultūrą. Knygos gimsta daugelio žmonių darbo dėka: autorių, iliustruotojų, vertėjų, leidėjų, grafikos dizainerių, spaustuvininkų, kritikų, knygų pardavėjų, bibliotekininkų... Vaikų knygos gali sudaryti svarbią eksporto dalį, kuri duoda pelną ir kuria gerą reputaciją užsienio šalyse.

                                                                             Pagal The Swedish Academy of Children‘s Books
                                                                                                     parengė Donata Andriuškevičienė

                                                                              http://www.alfa.lt/straipsnis/181118/17-priezasciu-del-kuriu-vaikai-turi-skaityti-knygas

Skaitymo balsu terapija

Skaitymas balsu atlieka daugybę funkcijų, kurios yra būtinos, kad vaikas tinkamai vystytųsi, taip pat gali atlikti ir terapinę funkciją.

Skaitymas balsu padeda atsipalaiduoti

Skaitymas balsu ir apskritai skaitymas bet kokio amžiaus žmogui padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, pailsėti nuo kasdienių darbų, rūpesčių, pajusti palengvėjimą, išlaisvinti fantaziją, pasvajoti, pasimėgauti gražia literatūrine kalba, sklandžiu pasakojimu.

 Pasakos padeda atrasti problemą ir ją išspręsti

Nuo senų laikų žinoma ir patikrinta terapijos sąjungininkė yra pasaka, nes būtent ji vaikams leidžia atsiplėšti nuo tikrovės ir lyg iš paukščio skrydžio pamatyti savo problemas, kurios slepiasi pasakų herojų likimuose. Skaitymas gali būti taikomas kaip gydymo priemonė, padedanti išgyventi kito asmens jausmus, drauge suvokiant save.

Kiekvienas mažylis nuolat išgyvena konfliktą, baimę, kuri kyla tam tikrose vaiko raidos stadijose. Mėgstamos pasakos, jų personažai parodo, kas vaikui kelia nerimą, kokių problemų jis dar nesuvokia. Taigi pasakos leidžia diagnozuoti. Pasakas skaitantys, sekantys tėvai, mokytojai, terapeutai lengviau suvokia vaikų svajonių pasaulį, supranta vaiko emocinius poreikius, pastebi vaiko nerimo priežastis ir padeda vaikui įveikti baimę, nerimą, iškilusias problemas.

 Skaitymas balsu stiprina ir gydo

Kasdienis skaitymas balsu vaikui (įvairios vaikui įdomios ir tinkamos literatūros) yra magiškas veiksmas, vitaminas ir tikras vaistas. Kasdienis skaitymas balsu vaiko malonumui padeda stiprinti įvairių psichinių, nervinių sutrikimų turinčių vaikų sveikatą. Skaitymo dėka galima įveikti įvairias sveikatos problemas.

Iniciatyvos „Visa Lenkija skaito vaikams“ praktikoje žinomas toks atvejis: Zuzana iš Torūnės gimė akla ir turėjo įgimtą genetinę ligą. Specialistai tvirtino, kad mergaitė nesivystys. Nuo 3 mėnesių šalia reabilitacinio gydymo tėvai ėmė kasdien jai skaityti balsu. Šiandien mergina nors ir nemato, lanko mokyklą, aiškiai kalba, skaito Brailio raštą, turi gerą atmintį ir vaizduotę, puikiai dainuoja, deklamuoja ir drožinėja. Ji yra linksma, bendraujanti ir empatiška.

Steven iš Havajų gimė turėdamas smegenų anomaliją. Gydytojai manė, kad jis nesivystys. Berniuko mama, žinodama, kad skaitymas balsu stimuliuoja smegenų veiklą, šalia fizinės reabilitacijos kasdien skaitydavo sūnui. Daug mėnesių praėjo be rezultatų, tačiau pamažu Steven ėmė rodyti susidomėjimą knygomis. Būdamas penkerių jis gebėjo ištarti keletą žodžių, dvylikos metų kalbėjo, rašė ir skaitė panašiai kaip ir jo bendraamžiai, o septyniolikos metų mokėsi normalioje mokykloje, turėjo juodą karatė diržą, jodinėjo ant žirgo, grojo pianinu ir galėjo pasigirti puikiais pasiekimais įvairiose srityse.

Dženifer gimė turėdama Dauno sindromą. Tėvai nuo gimimo jai garsiai skaitė po keletą knygų per dieną. Penkerių metų mergaitė jau mokėjo pati skaityti, tačiau tėvai tęsė kasdienį skaitymą balsu. Pasak mokytojų, besimokydama ketvirtoje klasėje Dženifer stebino gausiu savo žodynu ir dažnai būdavo vienintelis vaikas klasėje, suprantantis sudėtingiausius tekstus. Mokslas niekada nekėlė jai rūpesčių, tad mergina sėkmingai baigė studijas.

Kada pradėti skaityti balsu?

Skaitymas pilvui

Nauda būsimam vaikeliui - prenataliniu laikotarpiu (iki gimimo) vaikas girdi ir įsimena kartojamus jam tekstus ar daineles ir gimęs labai palankiai į juos reaguoja.

Nauda tėveliams - jaunas tėvelis, įpratęs kasdien skaityti vaikui dar prieš jam ateinant į šį pasaulį, lengviau palaiko skaitymo ritualą ir yra jo šalininkas.

 Vaikui gimus

„Geriausias laikas pradėti vaikui skaityti balsu yra jo gimtadienis” (Mem Fox, Reading Magic: Why Reading Aloud to Our Children Will Change Their Lives Forever) · Pirmoji vaiko knyga – balsas, kalbėjimo ritmas ir intonacija, tėvų veidas.

 Kas skaitant vaikui ankstyvajame etape yra svarbiausia?

· Protinės veikos skatinimas?

· Stiprios motyvacijos skaityti vystymas?

· Stipraus ryšio su tėvais kūrimas?

Viskas svarbu. Tikslai nekonkuruoja tarpusavyje, o vienas kitą papildo.

Kokias knygas skaityti vaikams balsu?

• skirtas vaikams ir jiems įdomias;

• prasmingas – apie vaikams svarbius dalykus ar mokančias ko nors svarbaus;

• parašytas arba išverstas taisyklinga ir gražia lietuvių kalba;

• mokančias racionaliai mąstyti;

• suteikiančias žinių ir/arba kokybiškų pramogų;

• ugdančias gerą skonį ir humoro jausmą;

• tinkamas vaiko amžiui ir jautriems vaikams nekeliančias baimės ir nerimo;

• diegiančias moralines vertybes, skatinančias deramą požiūrį ir pavyzdingą elgesį;

• ugdančias estetinį jautrumą;

• formuojančias optimistinę laikyseną ir pasitikėjimą savimi bei teigiamą požiūrį į pasaulį;

• kurios neakcentuoja susiformavusių stereotipų dėl lyčių skirtumo (pavyzdžiui, merginos nesugeba racionaliai mąstyti, nes joms svarbiausia gerai atrodyti, patikti ir tinkamai tenkinti kitų poreikius, o berniukai turėtų būti „kieti“ ir nejautrūs, nemandagus ar neatsakingas jų elgesys toleruojamas vien todėl, kad „jie yra berniukai“, ir t. t.);

• kuriose nėra kultūrinių, rasinių, tautinių ar panašių stereotipų, net jei jie būtų pateikti nekaltai ar humoro forma (pavyzdžiui: vaikus galima mušti ir smurtas yra priimtinas būdas problemoms spręsti, kitų pajuoka tik rodo humoro jausmą, nesąžiningumas (pvz., nusirašinėjimas) yra leidžiamas arba jam pritariama, sukčiauti ar pažeidinėti taisykles esą sumanu, kai kurių rasių ar tautybių žmonės yra blogi, kvaili, nesąžiningi, ir t. t.);

• be smurto, net ir juokais. Norėtume atkreipti tėvelių dėmesį, kad iš kartos į kartą perduodami stereotipai ir blogo elgesio modeliai atsispindi literatūroje. Tačiau nesiūlome vengti vertingų knygų, kuriose to yra, bet patariame skaityti jas atsakingai - suvokiant ir aptariant su vaiku tokių pažiūrų ir įsitikinimų, kurie egzistavo praeityje ar vis dar egzistuoja, pasekmes.

Panaudota medžiaga iš knygos „Pierwsza Ksiąźka Mojego Dziecka“ (Cała Polska czyta dzieciom, 2011) 

https://sites.google.com/site/pasakoskieme/rezultatas/skaitymo-balsu-terapija